Pracownia Projektowa Jerzy Gonera

Pracownia istnieje od 1986 r. w różnych formach: licencja, spółka z o.o., działalność gospodarcza. Wykonuje projekty:

Projekty mogą być opracowywane jako jednobranżowe w zakresie architektury lub wielobranżowe w pełnym zakresie wraz z przygotowaniem materiałów wejściowych do projektowania. Wykonujemy również prace z zakresu doradztwa projektowego i analiz uwarunkowań projektowych.

Pracownia w likwidacji